Wszelkie prawa zastrzeżone © smokprepaid.pl

dlaczego w azji jedza paleczkami

dlaczego w azji jedza paleczkami

Przegląd przepisów prawa pracy w Indiach

Prawo pracy w Indiach zapewnienie praw pracowniczych oraz regulują warunki zatrudnienia. Zazwyczaj są przepisy prawa pracy odnoszące się do relacji pracodawca-pracownik. Gwarantują one kilka prawa do robotników. Ponadto, mają one na celu promowanie interesów pracowników.spawalnia Legnica

Prawo pracy można podzielić na dwie główne kategorie. Pierwsza kategoria składa się z przepisów określających relacje między związkami zawodowymi, pracownikami i pracodawcami. Druga kategoria obejmuje przepisy, które zapewnia o prawa pracowników w miejscu pracy. prawa pracy zostały sformułowane w celu rozwiązania potrzeb pracowników do poprawy warunków pracy, płac, godzin pracy, ochrony praw pracowniczych i rozstrzygania sporów przemysłowych.

Indyjskie przepisy dotyczące prawa pracy i miejsc pracy są regulowane przez Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia. Głównymi indyjskie przepisy dotyczące praw pracowników i zatrudnienia, takich jak:

Spór przemysłowej Act 1947.

Wypłata Bonus Act 1965.

dlaczego w azji jedza paleczkami

Wypłaty wynagrodzeń Act 1936.

Dziecko Pracy (zakazu i regulacja) z 1986 r.

Związki zawodowe Act, 1926.

Zasiłek macierzyński Act, 1961.

Fabryk Act 1948.

dlaczego w azji jedza paleczkami

Równej Wynagrodzenie Act, 1976.

State Insurance Act pracownika, 1948.

Prawo Pracy: Co trzeba wiedzieć

prawo pracy w Indiach zapewnić świadczenie strajków prawnych oraz prawo do strajku. Jednakże rząd jest uprawniony do ograniczenia tych praw na rzecz porządku publicznego. Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć o prawa pracy w Indiach:

Kwestionuje przemysłowe ustawę, 1947

Kwestionuje ustawę przemysłowe 1947, została uchwalona w 1947 roku kilku przepisów ustawy wynikają z ustawy sporu handlowego, 1929. Przewidziano w tworzeniu dwóch typów instytucji wspierania pokoju przemysłowej, czyli komitety robót, jak i sądów pracy ,

http://akademiaprawajazdy.pl/ - autor artykułu